โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางถึง 256 ตารางเมตร
สามารถปรับเปลี่ยนเป็นได้ทั้ง officeและที่พักอาศัยได้อย่างลงตัว

02-420-7141  |  Copyright © 2015 The Shelter
Powered by iReadyWeb.com
02-420-7141
Copyright © 2015 The Shelter
Powered by iReadyWeb.com